Vill du logga in i plattformen Plusportalen?

Inloggning sker med ID-portalen inom Stockholms Stad.


Logga in här →

Är du förälder och vill gå en föräldragrupp?

Anmälan sker i e-tjänsten Föräldrastöd på stockholm.se.


Anmäl dig direkt på stockholm.se →

Är du professionell och vill anmäla dig till utbildning?

Utbildningar för dig som är gruppledare, instruktör, kontaktperson eller handledare.


Till aktuella utbildningar →För kontakt med PLUS vänligen skicka e-post till plus@stockholm.se.