Våra utbildningar

Här kan du anmäla dig till våra utbildningar och program. Klicka på respektive utbildning för att komma till dess anmälningsformulär.



ABC



ABC Gruppledarutbildning Hässelby-Vällingby HT-18

Utbildning för gruppledare verksamma i Stockholms stad (Hässelby-Vällingby)
Anmäl dig här →

ABC gruppledarutbildning Spånga-Tensta HT-18

Datum för utbildningen är 12/9, 26/9, 9/10, 24/10
Anmäl dig här →

Nätverksmöte för utbildare ABC i förskolan 19 februari 13-16

Anmäl dig här →

Plus



Utbildning i Plusportalen, 28 mars 2019

För dig som är samordnare/kontaktperson eller gruppledare som hanterar anmälningar och föräldragrupper i Plusportalen
Anmäl dig här →

Nätverksmöte för kontaktpersoner i stadsdelarna ABC/Komet 12 april 2019

Mötet vänder sig till dig som arbetar inom Stockholms stad.
Anmäl dig här →

Utbildning i Plusportalen, 24 januari 2019

För dig som är samordnare/kontaktperson eller gruppledare som hanterar anmälningar och föräldragrupper i Plusportalen
Anmäl dig här →

Tryggare Barn



Tryggare Barn - Nätverksträff den 16 april 2019

Nätverksträff för behandlare Tryggare Barn
Anmäl dig här →

Föräldraskap i Sverige



Föräldraskap i Sverige gruppledarutbildning VT- 2019, start mars

Datum för utbildningen är 12-15 mars samt 11 juni 2019.
Anmäl dig här →

Nätverksmöte för gruppledare i Föräldraskap i Sverige 6 mars 13-16

Nätverksträff för Gruppledare i Föräldraskap i Sverige
Anmäl dig här →