Sekretesspolicy

Din säkerhet på nätet är viktig för oss och vår hantering av dina personuppgifter är något vi vill att du som medborgare i Stockholm stad alltid ska känna är i trygga händer. Vi har därför upprättat denna sekretesspolicy som ska förklara för dig som gör en intresseanmälan till ABC eller Komet föräldrastödsprogram hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilka syften och hur du kan gå tillväga för att påverka hur du vill att hanteringen ska gå till.


Hur tar vi hand om dina personuppgifter

När du anmäler dig till ABC eller Komet lämnar du dina uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön, antal barn samt eventuellt partners uppgifter som namn, e-postadress och kön. Under övriga upplysningar kan du också önska delta i en annan stadsdel i Stockholm stad samt om du önskar få utbildningen på ett annat språk. Intresseanmälan sparas i Plusportalen och din anmälan hanteras av samordnaren och gruppledare på din stadsdel.

Efter anmälningsförfarandet får du också ett e-post meddelande som ger dig möjlighet att logga in i Plusportalen för att själv gå in och se status på din anmälan.


Varför vi behandlar dina personuppgifter

Merparten av dina uppgifter behandlar vi för syftet att vi ska kunna erbjuda dig den föräldrautbildning du önskar samt att samordnaren kan kontakta dig vid eventuella frågor.


Säkerhet

Dina personuppgifter lagras i externa servrar i norden. Inga personuppgifter hanteras utanför EU/EES. Alla data som vi överför via internet skyddas med hjälp av kryptering.


Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter

Stockholm stad kommer att lagra dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för de ändamål som de behandlas.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av behandling som rör dig samt att invända mot behandling av personuppgifter. Personuppgifter som du har tillhandahållit Stockholm stad har du även rätt att få ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har dessutom rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig samt att sådan överföring ska ske direkt från oss när det är tekniskt möjligt.

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om samtycke återkallas så påverkar det inte lagligheten av vår behandling av personuppgifter med stöd av samtycket innan det återkallades.


Kontaktuppgifter

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor om vår hantering av personuppgifter. Skicka e-post till: plus@stockholm.se