Anmälan till

Föräldraguide i Föräldrawebben -digitalt föräldrastöd HT -21

Föräldrawebben är ett nätbaserat program för föräldrar till barn i åldern 11-17 år. Föräldrar som deltar i programmet får under en period av 5-7 veckor tillgång till en webbportal där de genomgår en kurs. Som föräldraguide vägleder och stöttar du de föräldrar som går webbkursen. Den tid som krävs av dig som föräldraguide per förälder är cirka 20 minuter/vecka, dvs totalt cirka 2h/förälder under en 6 veckors period.

Utbildningen till föräldraguide på Föräldrawebben består av 1,5 utbildningsdagar. Deltagandet i utbildningen innebär att du förbinder dig att medverka och vara behjälplig i ett forskningsprojekt under 2021 och 2022. Du kommer behöva vägleda cirka 10 föräldrar under ht-21 samt cirka 10 föräldrar under vt-22. Samtidigt som du anmäler dig behöver ytterligare två kollegor anmäla sig till utbildningen ”ABC tonår-gruppledare”. (Mer info om ABC tonår och anmälan: Klicka här för utbildning i augusti, klicka här för utbildning i oktober). De föräldrar ni rekryterar kommer av oss att lottas till antingen ABC tonår eller Föräldrawebben.

Du behöver alltså:

  • Anmäla dig själv till utbildningen
  • Ha ytterligare två kollegor som anmäler sig till utbildningen ”ABC tonår-gruppledare” i din kommun eller stadsdel. 

Kriterier för att bli föräldraguide i Föräldrawebben:

  • Arbetar med föräldrar och/eller barn.
  • Möjlighet i din tjänst eller arbetssituation att ge cirka 10 föräldrar/termin under två terminer vägledning genom webbaserade föräldrakursen.
  • Eftergymnasial utbildning

Utbildningen är avgiftsfri för dig som arbetar inom Stockholms stad och övriga landet under 2021. Platser utanför staden bekostas av Länsstyrelsen.

Datum för utbildning: 3 september kl. 9-16 samt en uppföljande halvdag 26 november kl. 9-12. Utbildningen hålls digitalt. 

Du är välkommen att höra av dig med frågor till plus@stockholm.se

Vänliga hälsningar,

PLUS


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.

Hantering av dina personuppgifter

Din säkerhet på nätet är viktig för oss likaså vår hantering av dina personuppgifter. Vi har upprättat denna policy som ska förklara för dig som gör en intresseanmälan till ABC, Komet eller Föräldraskap i Sverige, hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilka syften och hur du kan gå tillväga för att påverka hur du vill att hanteringen ska gå till.


Hur tar vi hand om dina personuppgifter

Du kan anmäla dig till ett föräldraskapsstödsprogram via Stockholm stads webbsida eller via Plusportalen.

När du anmäler dig till ABC, Komet eller Föräldraskap i Sverige lämnar du dina uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och antal barn. Om du vill delta i en föräldragrupp tillsammans med din partner, fyller du i hens e-postadress.

Ett mejl skickas till din partner med information om att anmäla sig till ett föräldraprogram. Partnern måste aktivt gå in och anmäla sig. Under övriga upplysningar kan du också önska delta i en annan stadsdel i Stockholm stad samt om du önskar få utbildningen på ett annat språk.

Intresseanmälan sparas i Plusportalen och din anmälan hanteras av samordnaren på stadsdelen.

Efter anmälningsförfarandet får du också ett e-post meddelande som ger dig möjlighet att logga in i Plusportalen för att själv gå in och se status på din anmälan.


Varför vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlar vi för syftet att vi ska kunna erbjuda dig den föräldrautbildning du önskar, samt att samordnaren kan kontakta dig vid eventuella frågor.


Säkerhet

Dina personuppgifter lagras och hanteras i externa servrar i norden. Inga personuppgifter hanteras utanför EU/EES. Alla data som vi överför via internet skyddas med hjälp av kryptering.


Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter

Stockholm stad hanterar dina personuppgifter i syfte med att skapa föräldragrupper. Dina personuppgifter hanteras av din stadsdelsförvaltning regelbundet och du får återkoppling inom tre månader. Efter tre år anonymiseras dina uppgifter i Plusportalen.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, vi hänvisar till dataskyddsförordningen, läs mer här.

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om samtycke återkallas så påverkar det inte lagligheten av vår behandling av personuppgifter med stöd av samtycket innan det återkallades.

Om du vill begära tillgång till dina personuppgifter eller återkalla ett samtycke ska du skicka e-post till: plus@stockholm.se.


Kontaktuppgifter

Har du frågor kring PLUS hantering av dina personuppgifter, skicka e-post till: plus@stockholm.se.