Anmälan till

ABC Tonår gruppledarutbildning HT -21 utbildning 3

Utbildningen till gruppledare i ABC Tonår består av 3,5 utbildningsdagar. Parallellt med gruppledarutbildningen håller du en föräldragrupp (4 träffar à 2,5 h, ca 10-15 föräldrar) tillsammans med en kollega som också går utbildningen eller redan är utbildad. Under våren 2022 håller du ytterligare en föräldragrupp. 

Deltagandet i utbildningen innebär att du förbinder dig att medverka och vara behjälplig i ett forskningsprojekt under 2021-2022. Anmäl dig tillsammans med en kollega, så att ni kan hålla föräldragrupp tillsammans. Ni behöver också anmäla ytterligare en kollega från er stadsdel/kommun till utbildningen ”Föräldraguide på Föräldrawebben -digitalt föräldrastödsprogram”, om ni inte redan har en utbildad inom kommunen/stadsdelen.  (För information och anmälan: klicka här). De föräldrar ni rekryterar kommer av oss att lottas till att delta i antingen ABC tonår eller få digitalt stöd i Föräldrawebben.

Du behöver alltså:

  • Anmäla dig tillsammans med en kollega som du kan hålla föräldragrupp med.
  • Ha ytterligare en kollega som anmäler sig till utbildningen ”Föräldraguide i Föräldrawebben –digitalt föräldrastödsprogram”. Den här personen behöver vara en annan än de som utbildas i ABC tonår. 

Att utbildningen är en del av en forskningsstudie innebär:

  • Du som gruppledare fyller i en webbaserad enkät efter varje träff (ca 10 min tidsåtgång).
  • Familjer som deltar får inte ha pågående kontakt (behandling eller utredning) inom BUP, första linjens psykiatri, habilitering eller liknande. Detta innebär att du som arbetar inom en sådan verksamhet inte kan delta i denna utbildning under perioden då forskningsstudien pågår. 

Kriterier för att bli gruppledare i ABC Tonår:

  • Arbetar med föräldrar och/eller barn.
  • Möjlighet i din tjänst eller arbetssituation att hålla föräldragrupp parallellt med din utbildning och ytterligare minst en grupp under våren 2022.
  • Egen motivation att ha föräldragrupper i ABC Tonår och gå utbildningen.
  • Möjlighet att delta i lokala nätverksträffar, fortbildning och handledning efter avslutad utbildning.
  • Eftergymnasial utbildning
  • Erfarenheter av att hålla föräldragrupper är meriterande och kan ligga till grund för prioriteringar mellan ansökningar.

Utbildningen är avgiftsfri för dig som arbetar inom Stockholms stad och övriga platser bekostas av Länsstyrelsen under 2021 på grund av deltagandet i forskningsprojektet.

Datum för utbildning:

Utbildningsdag 1 – 14 oktober kl. 9.00-16.00

Utbildningsdag 2 – 28 oktober kl. 09:00-16:00

Utbildningsdag 3 – 25 november kl. 09:00- 16:00

Utbildningsdag 4 – 9 december kl. 09:00-12:00


Du är välkommen att höra av dig med frågor till plus@stockholm.se

Vänliga hälsningar,

PLUS


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Övriga frågorHantering av dina personuppgifter

Din säkerhet på nätet är viktig för oss likaså vår hantering av dina personuppgifter. Vi har upprättat denna policy som ska förklara för dig som gör en intresseanmälan till ABC, Komet eller Föräldraskap i Sverige, hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilka syften och hur du kan gå tillväga för att påverka hur du vill att hanteringen ska gå till.


Hur tar vi hand om dina personuppgifter

Du kan anmäla dig till ett föräldraskapsstödsprogram via Stockholm stads webbsida eller via Plusportalen.

När du anmäler dig till ABC, Komet eller Föräldraskap i Sverige lämnar du dina uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och antal barn. Om du vill delta i en föräldragrupp tillsammans med din partner, fyller du i hens e-postadress.

Ett mejl skickas till din partner med information om att anmäla sig till ett föräldraprogram. Partnern måste aktivt gå in och anmäla sig. Under övriga upplysningar kan du också önska delta i en annan stadsdel i Stockholm stad samt om du önskar få utbildningen på ett annat språk.

Intresseanmälan sparas i Plusportalen och din anmälan hanteras av samordnaren på stadsdelen.

Efter anmälningsförfarandet får du också ett e-post meddelande som ger dig möjlighet att logga in i Plusportalen för att själv gå in och se status på din anmälan.


Varför vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlar vi för syftet att vi ska kunna erbjuda dig den föräldrautbildning du önskar, samt att samordnaren kan kontakta dig vid eventuella frågor.


Säkerhet

Dina personuppgifter lagras och hanteras i externa servrar i norden. Inga personuppgifter hanteras utanför EU/EES. Alla data som vi överför via internet skyddas med hjälp av kryptering.


Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter

Stockholm stad hanterar dina personuppgifter i syfte med att skapa föräldragrupper. Dina personuppgifter hanteras av din stadsdelsförvaltning regelbundet och du får återkoppling inom tre månader. Efter tre år anonymiseras dina uppgifter i Plusportalen.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, vi hänvisar till dataskyddsförordningen, läs mer här.

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om samtycke återkallas så påverkar det inte lagligheten av vår behandling av personuppgifter med stöd av samtycket innan det återkallades.

Om du vill begära tillgång till dina personuppgifter eller återkalla ett samtycke ska du skicka e-post till: plus@stockholm.se.


Kontaktuppgifter

Har du frågor kring PLUS hantering av dina personuppgifter, skicka e-post till: plus@stockholm.se.