Anmälan till

Föräldraskap i Sverige, digital gruppledarutbildning 25-27 nov

OBS! Detta är en digital uppdragsutbildning för Länsstyrelsen i Västmanlands län. Om du har blivit särskilt inbjudan av Länsstyrelsen i Västmanland är du välkommen att fortsätta registreringen. I annat fall hänvisar vi till en annan utbildningsomgång.  

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar. Föräldraträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

·  Familj i nytt land

·  Skola, pojkar och flickor

·  Hälsa och sjukvård

·  Föräldrars rättigheter och skyldigheter

·  Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Du som gruppledare kommer direkt efter din tredje utbildningsdag i höst hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller föräldraträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska.

Förutom en dator och hörlurar/headset behöver du ingen teknisk utrustning för att kunna delta i utbildningen. Det krävs inte heller någon teknisk förkunskap utan vi kommer att bistå med hjälp vid behov.

Utbildningens datum och upplägg:

Dag 1: 25 november kl 09:00-16:00

Dag 2: 26 november kl 09:00-16:00

Dag 3: 27 november kl 09:00-16.00

Dag 4: Uppföljande halvdag 9 mars 2021 kl 9.00-12.00.

Anmälan är bindande och din plats kan inte överlåtas till annan. Vid förhinder vänligen kontakta Maria Lehrberg eller Linda Falk i så god tid som möjligt; maria.lehrbreg@lansstyrelsen.se, 010-2249432 linda.falk@lansstyrelsen.se, 010-224 92 21

Vid frågor kring programmet eller utbildningen vänligen kontakta foraldraskapisverige@bris.se

Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.Hantering av dina personuppgifter

Din säkerhet på nätet är viktig för oss likaså vår hantering av dina personuppgifter. Vi har upprättat denna policy som ska förklara för dig som gör en intresseanmälan till ABC, Komet eller Föräldraskap i Sverige, hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilka syften och hur du kan gå tillväga för att påverka hur du vill att hanteringen ska gå till.


Hur tar vi hand om dina personuppgifter

Du kan anmäla dig till ett föräldraskapsstödsprogram via Stockholm stads webbsida eller via Plusportalen.

När du anmäler dig till ABC, Komet eller Föräldraskap i Sverige lämnar du dina uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och antal barn. Om du vill delta i en föräldragrupp tillsammans med din partner, fyller du i hens e-postadress.

Ett mejl skickas till din partner med information om att anmäla sig till ett föräldraprogram. Partnern måste aktivt gå in och anmäla sig. Under övriga upplysningar kan du också önska delta i en annan stadsdel i Stockholm stad samt om du önskar få utbildningen på ett annat språk.

Intresseanmälan sparas i Plusportalen och din anmälan hanteras av samordnaren på stadsdelen.

Efter anmälningsförfarandet får du också ett e-post meddelande som ger dig möjlighet att logga in i Plusportalen för att själv gå in och se status på din anmälan.


Varför vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlar vi för syftet att vi ska kunna erbjuda dig den föräldrautbildning du önskar, samt att samordnaren kan kontakta dig vid eventuella frågor.


Säkerhet

Dina personuppgifter lagras och hanteras i externa servrar i norden. Inga personuppgifter hanteras utanför EU/EES. Alla data som vi överför via internet skyddas med hjälp av kryptering.


Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter

Stockholm stad hanterar dina personuppgifter i syfte med att skapa föräldragrupper. Dina personuppgifter hanteras av din stadsdelsförvaltning regelbundet och du får återkoppling inom tre månader. Efter tre år anonymiseras dina uppgifter i Plusportalen.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, vi hänvisar till dataskyddsförordningen, läs mer här.

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om samtycke återkallas så påverkar det inte lagligheten av vår behandling av personuppgifter med stöd av samtycket innan det återkallades.

Om du vill begära tillgång till dina personuppgifter eller återkalla ett samtycke ska du skicka e-post till: plus@stockholm.se.


Kontaktuppgifter

Har du frågor kring PLUS hantering av dina personuppgifter, skicka e-post till: plus@stockholm.se.