Anmälan till

Tryggare barn PLUS VT 2021

Under vårterminen 2021 erbjuder PLUS utbildning i metoden Tryggare Barn. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som familjebehandlare inom socialtjänsten i Stockholms stad.

Metoden är en vidareutveckling av Komet för föräldrar, som har visat sig minska barnmisshandel med 50 %. Målet med insatsen är förebygga och stoppa våld i familjer där det tidigare varit svårt att motivera till hjälp.

Tryggare barn erbjuds som en individuell kurs till föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år efter en orosanmälan. Insatsen består av sex träffar. Dessförinnan träffas familjen för kartläggning utifrån samtalsmetoden MI (motiverande samtal). Upplägget är mer flexibelt än i Komet och kan erbjudas i hemmet eller annan valfri plats.

Utvecklingen av Tryggare barn har ägt rum i samarbete mellan PLUS och stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta, Hägersten-Liljeholmen och Hässelby-Vällingby. Samarbetspartners har också varit Stockholms Universitet och specialistenheten BUP Grinden.

Kriterier för deltagande i utbildningen är att du:

  • arbetar inom socialtjänstens öppenvård inom Stockholms stad
  • har möjlighet att pröva Tryggare barn inom din verksamhet

Datum för utbildningen är: 21 januari, 11-12 februari, 25-26 februari samt 18 mars (en halv dag)

Utbildningen är avgiftsfri för anställda inom Stockholms stad. 

Sista anmälningsdag är den 6 november.

Avhopp senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras med 2500 kr. 

Vill du veta mer? Kontakta plus@stockholm.se


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor