Anmälan till

Tryggare barn utbildning PLUS VT 2021

Under vårterminen 2021 erbjuder PLUS utbildning i metoden Tryggare Barn. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som familjebehandlare inom socialtjänsten i Stockholms stad.

Metoden är en vidareutveckling av Komet för föräldrar, som har visat sig minska barnmisshandel med 50 %. Målet med insatsen är förebygga och stoppa våld i familjer där det tidigare varit svårt att motivera till hjälp.

Tryggare barn erbjuds som en individuell kurs till föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år efter en orosanmälan. Insatsen består av sex träffar. Dessförinnan träffas familjen för kartläggning utifrån samtalsmetoden MI (motiverande samtal). Upplägget är mer flexibelt än i Komet och kan erbjudas i hemmet eller annan valfri plats.

Utvecklingen av Tryggare barn har ägt rum i samarbete mellan PLUS och stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta, Hägersten-Liljeholmen och Hässelby-Vällingby. Samarbetspartners har också varit Stockholms Universitet och specialistenheten BUP Grinden.

Kriterier för deltagande i utbildningen är att du:

  • arbetar inom socialtjänstens öppenvård inom Stockholms stad
  • har möjlighet att pröva Tryggare barn inom din verksamhet

Datum för utbildningen är: 21 januari, 11-12 februari, 25-26 februari.

Utbildningen är avgiftsfri för anställda inom Stockholms stad. 

Sista anmälningsdag är den 6 november.

Avhopp senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras med 2500 kr. 

Vill du veta mer? Kontakta plus@stockholm.se


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågorHantering av dina personuppgifter

Din säkerhet på nätet är viktig för oss likaså vår hantering av dina personuppgifter. Vi har upprättat denna policy som ska förklara för dig som gör en intresseanmälan till ABC, Komet eller Föräldraskap i Sverige, hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilka syften och hur du kan gå tillväga för att påverka hur du vill att hanteringen ska gå till.


Hur tar vi hand om dina personuppgifter

Du kan anmäla dig till ett föräldraskapsstödsprogram via Stockholm stads webbsida eller via Plusportalen.

När du anmäler dig till ABC, Komet eller Föräldraskap i Sverige lämnar du dina uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och antal barn. Om du vill delta i en föräldragrupp tillsammans med din partner, fyller du i hens e-postadress.

Ett mejl skickas till din partner med information om att anmäla sig till ett föräldraprogram. Partnern måste aktivt gå in och anmäla sig. Under övriga upplysningar kan du också önska delta i en annan stadsdel i Stockholm stad samt om du önskar få utbildningen på ett annat språk.

Intresseanmälan sparas i Plusportalen och din anmälan hanteras av samordnaren på stadsdelen.

Efter anmälningsförfarandet får du också ett e-post meddelande som ger dig möjlighet att logga in i Plusportalen för att själv gå in och se status på din anmälan.


Varför vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlar vi för syftet att vi ska kunna erbjuda dig den föräldrautbildning du önskar, samt att samordnaren kan kontakta dig vid eventuella frågor.


Säkerhet

Dina personuppgifter lagras och hanteras i externa servrar i norden. Inga personuppgifter hanteras utanför EU/EES. Alla data som vi överför via internet skyddas med hjälp av kryptering.


Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter

Stockholm stad hanterar dina personuppgifter i syfte med att skapa föräldragrupper. Dina personuppgifter hanteras av din stadsdelsförvaltning regelbundet och du får återkoppling inom tre månader. Efter tre år anonymiseras dina uppgifter i Plusportalen.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, vi hänvisar till dataskyddsförordningen, läs mer här.

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om samtycke återkallas så påverkar det inte lagligheten av vår behandling av personuppgifter med stöd av samtycket innan det återkallades.

Om du vill begära tillgång till dina personuppgifter eller återkalla ett samtycke ska du skicka e-post till: plus@stockholm.se.


Kontaktuppgifter

Har du frågor kring PLUS hantering av dina personuppgifter, skicka e-post till: plus@stockholm.se.