Anmälan till

ABC Tonår gruppledarutbildning VT- 21 utbildning 1

Utbildningen till gruppledare i ABC Tonår består av 4 utbildningsdagar. Parallellt med gruppledarutbildningen håller du en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare. Anmäl dig helst till gruppledarutbildningen i ABC Tonår tillsammans med en kollega, så att ni kan hålla en föräldragrupp tillsammans.

Vi vill att man inom stadsdelar och kommuner har ett samlat grepp kring vilka som utbildas inom ABC. Därför behöver du ta kontakt med kontaktpersonen inom din stadsdel eller kommun, innan du anmäler dig till ABC.

PLUS har uppdrag att arbeta mot personal inom Stockholm stad. I mån av plats erbjuds övriga kommuner att delta.

Kriterier för att bli gruppledare i ABC Tonår:

  • Arbeta med föräldrar och/eller barn.
  • Erfarenhet av att hålla grupper.
  • Möjlighet i din tjänst eller arbetssituation att ge föräldraträffar ABC Tonår parallellt med din utbildning och minst en grupp efter avslutad utbildning.
  • Egen motivation att ha föräldragrupper i ABC Tonår och gå utbildningen.
  • Möjlighet att delta i lokala nätverksträffar, fortbildning och handledning efter avslutad utbildning.
  • Eftergymnasial utbildning är meriterande och kan ligga till grund för prioriteringar mellan ansökningar.

Datum för utbildning:

Utbildningsdag 1 - tisdag 12 januari kl. 9:00-16:00

Utbildningsdag 2 - tisdag 2 februari kl. 9:00-16:00

Utbildningsdag 3 - tisdag  9 februari kl. 9:00-16:00

Utbildningsdag 4 - tisdag 23 februari kl. 9:00-16:00

Utbildningen är avgiftsfri för dig som arbetar inom Stockholms stad och övriga landet under 2021. Deltagandet innebär att du förbinder dig att medverka och vara behjälplig i samband med forskning på programmet under 2021. 

Sista anmälningsdag är den 1 november.

Du är välkommen att höra av dig med frågor till plus@stockholm.se

Vänliga hälsningar,

PLUS


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor