Anmälan till

ABC Gruppledarutbildning Ht -20, PLUS

Utbildningen till gruppledare i ABC består av fyra utbildningsdagar. Parallellt med gruppledarutbildningen håller du en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare. Anmäl dig helst till gruppledarutbildningen i ABC tillsammans med en kollega, så att ni kan hålla en föräldragrupp tillsammans.

Vi vill att man inom stadsdelar och kommuner har ett samlat grepp kring vilka som utbildas inom ABC. Därför behöver du ta kontakt med kontaktpersonen inom din stadsdel eller kommun, innan du anmäler dig till ABC.

PLUS har uppdrag att arbeta mot personal inom Stockholm stad. I mån av plats erbjuds övriga kommuner att delta.

Kriterier för att bli gruppledare i ABC:

  • Arbeta med föräldrar och/eller barn.
  • Erfarenhet av att hålla grupper.
  • Möjlighet i din tjänst eller arbetssituation att ge ABC föräldraträffar efter avslutad utbildning.
  • Egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen.
  • Möjlighet att delta i lokala nätverksträffar, fortbildning och handledning efter avslutad utbildning.
  • Eftergymnasial utbildning är meriterande och kan ligga till grund för prioriteringar mellan ansökningar.

Datum för utbildning:

Utbildningsdag 1 - måndag 19 oktober kl. 8:30-16:00

Utbildningsdag 2 - måndag 2 november kl. 9:00-16:00

Utbildningsdag 3 - måndag 16 november kl. 9:00-16:00

Utbildningsdag 4 - måndag 30 november kl. 9:00-16:00

Utbildningen är avgiftsfri för dig som arbetar inom Stockholms stad. 

I mån av plats erbjuds övriga kommuner att delta i utbildningen. För sökande från övriga kommuner är kostnaden för utbildningen 10.000 kronor.

Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

Du är välkommen att höra av dig med frågor till plus@stockholm.se

Vänliga hälsningar,

PLUS


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor