Anmälan till

Föräldraskap i Sverige gruppledarutbildning HT 2020, Kalmar

Här är en anmälan till Föräldraskap i Sverige, höstterminen 2020 med start i oktober.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar. Vi erbjuder en gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0-18 år. Utbildningen ges under tre heldagar i november samt en uppföljningsdag i februari.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar i november hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller föräldraträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska. Föräldraträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

 • Familj i nytt land
 • Skola, pojkar och flickor
 • Hälsa och sjukvård
 • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

 • I ditt arbete ha kontakt med föräldrar och/eller barn från målgruppen.
 • Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla träffar i Föräldraskap i Sverige.
 • Ha egen motivation till att hålla grupper och gå utbildningen.
 • Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som har utbildat sig vid ett tidigare tillfälle. 
 • Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de första tre utbildningsdagarna. 
 • Genomfört samtliga certifieringsuppgifter.
 • Behärska svenska i tal och skrift.
 • Tidigare gruppledarerfarenhet, eftergymnasial utbildning och ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Datum för utbildningen är:

Tisdagen den 6 oktober kl 09:00-16:00

Onsdagen den 7 oktober kl 09:00-16:00

Torsdagen den 8 oktober kl 09:00-16:00

Tisdagen den 8 december kl 13-16:00

Utbildningsort: Kalmar

Utbildningskostnad: 10.000 kr per deltagare.

Sista ansökningsdag för utbildningen är den 8 september 2020.

Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande. Avbokning som sker efter 8 september debiteras med 50% av kostnaden. Avbokning som sker efter 22 september debiteras med hela beloppet.

Vid frågor vänligen kontakta Terese Ahlstedt på: terese.ahlstedt@bris.se


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor