Anmälan till

Föräldraskap i Sverige Gruppledarutbildning HT 2020 Sundsvall

Suderled AB erbjuder i samarbete med BRIS gruppledarutbildning i metoden Föräldraskap i Sverige, FÖS. 

Föräldraskap i Sverige  är samhällsorienterade föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Utbildningen ges under tre heldagar i januari  samt en halv uppföljningsdag i mars.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar i januari hålla i en föräldragrupp vid fem tillfällen à 2.5 timmar. Du rekryterar och håller föräldraträffarna tillsammans med annan gruppledare som är utbildad i FÖS eller är under utbildning.

Utbildningsdagarna är obligatoriska. Föräldraträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman:

 •   Familj i nytt land
 •  Förskola, Skola, pojkar och flickor
 •  Hälsa och sjukvård
 •  Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 •  Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

 •  I ditt arbete ha kontakt med föräldrar och/eller barn från målgruppen
 • Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla föräldraträffar i Föräldraskap i Sverige
 •  Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som utbildat sig vid ett tidigare tillfälle.
 •  Möjlighet att rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de tre första utbildningsdagarna
 •  Genomföra samtliga certifieringsuppgifter
 •  Behärska svenska i tal och skrift
 •  Tidigare gruppledarerfarenhet och ytterligare språkkunskaper är meriterande

Datum för utbildningen är:

Onsdag  9 september      kl 9-16

Torsdag  10 september    kl 9-16

Fredag   11 september     kl 9-16

Fredag   13 november     kl 13-16


Lokal:             meddelas senare

                       

Kursledare:     Britta Röcklinger

                      britta@rocklinger.com   0730-96 00 55

Kostnad:       10 000 kr /deltagare

Anmälan är bindande från 6 augusti 2020.

Kursen kan komma att ställas in eller senareläggas vid för få anmälningar.


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor