Anmälan till

Föräldraskap i Sverige, digital gruppledarutbildning vt -20

OBS Utbildningen hålls digitalt.

Här är en anmälan till Föräldraskap i Sverige, vårterminen 2020 med start i april.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar. Vi erbjuder en gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0-18 år.

Föräldraträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

·  Familj i nytt land

·  Skola, pojkar och flickor

·  Hälsa och sjukvård

·  Föräldrars rättigheter och skyldigheter

·  Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

·  I ditt arbete ha kontakt med föräldrar och/eller barn från målgruppen.

·  Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla träffar i Föräldraskap i Sverige.

·  Ha egen motivation till att hålla grupper och gå utbildningen.

·  Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som har utbildat sig vid ett tidigare tillfälle. 

·  Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas efter dag 4.  

·  Genomfört samtliga certifieringsuppgifter.

·  Behärska svenska i tal och skrift.

·  Tidigare gruppledarerfarenhet, eftergymnasial utbildning och ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina fjärde utbildningsdag i höst hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller föräldraträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska.

Utifrån den rådande situationen kring covid -19 hålls utbildningen digitalt. Förutom en dator och hörlurar/headset behöver du ingen teknisk utrustning för att kunna delta i utbildningen. Det krävs inte heller någon teknisk förkunskap utan vi kommer att bistå med hjälp vid behov.

Utbildningens datum och upplägg:

Dag 1: 20 april kl 09:00-16:00

Dag 2: 21 april kl 09:00-16:00

Dag 3: 28 april kl 09:00-12:20

Dag 4: Inför uppstart av föräldragrupper ht 2020 kl 9-12.

Dag 5: Uppföljande halvdag ca två månader efter uppstart av föräldragrupper kl 9-12.

Datum för dag 4 och 5 kommer att bokas in när situationen kring covid -19 förbättrats då uppstarten av föräldragrupperna hålls i direkt anslutning till dag 4.

Utbildningskostnad: 7200:- per deltagare. Sista ansökningsdag för utbildningen är den 8 april 2020. Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande. Vid godkänd anmälan kommer instruktörerna för utbildningen att kontakta dig för vidare information.

Vid frågor vänligen kontakta foraldraskpisverige@bris.se

Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor