Anmälan till

Föräldraskap i Sverige, gruppledarutbildning VT -20, Malmö

Här är en anmälan till Föräldraskap i Sverige, vårterminen 2020 med start i april.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar. Vi erbjuder en gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0-18 år. Utbildningen ges under tre heldagar i april samt en uppföljningsdag i juni.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar i april hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller föräldraträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska. Föräldraträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

 • Familj i nytt land
 • Skola, pojkar och flickor
 • Hälsa och sjukvård
 • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

 • I ditt arbete ha kontakt med föräldrar och/eller barn från målgruppen.
 • Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla träffar i Föräldraskap i Sverige.
 • Ha egen motivation till att hålla grupper och gå utbildningen.
 • Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som har utbildat sig vid ett tidigare tillfälle. 
 • Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de första tre utbildningsdagarna. 
 • Genomfört samtliga certifieringsuppgifter.
 • Behärska svenska i tal och skrift.
 • Tidigare gruppledarerfarenhet, eftergymnasial utbildning och ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Datum för utbildningen är:

Måndag den 20 april kl 09:00-16:00

Tisdag den 21 april kl 09:00-16:00

Tisdag den 28 april kl 09:00-16:00

Torsdag den 4 juni kl 09:00-12:00

Utbildningsort: Malmö

Adress: Stortorget 29 A

Utbildningskostnad: 10.000 kr per deltagare.

Sista ansökningsdag för utbildningen är den 23 mars 2020. Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande. Avbokning som sker efter 23 mars debiteras med 50% av kostnaden. Avbokning som sker efter 6 april debiteras med hela beloppet.

Vid frågor vänligen kontakta Terese Ahlstedt på: terese.ahlstedt@bris.se


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor