Anmälan till

Föräldraskap i Sverige Gruppledarutbildning, VT 2020 i Västerås

Anmälan till Föräldraskap i Sverige, vårterminen 2020 med start i januari.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande träffar för utrikesfödda personer. Vi erbjuder en gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år eller andra utrikesfödda viktiga vuxna i barnens närhet. Utbildningen ges under tre heldagar i januari samt en uppföljningsdag i mars.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar i mars hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller gruppträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska. Gruppträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

 • Familj i nytt land
 • Skola, pojkar och flickor
 • Hälsa och sjukvård
 • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

 • I ditt arbete ha kontakt med föräldrar, viktiga vuxna och/eller barn från målgruppen.
 • Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla träffar i Föräldraskap i Sverige.
 • Ha egen motivation till att hålla grupper och gå utbildningen.
 • Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som har utbildat sig vid ett tidigare tillfälle. 
 • Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de första tre utbildningsdagarna. 
 • Genomfört samtliga certifieringsuppgifter
 • Behärska svenska i tal och skrift.
 • Tidigare gruppledarerfarenhet, eftergymnasial utbildning och ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Datum för utbildningen är: Alla utbildningsdagar är obligatoriska.

16 januari klockan 09:00-16:00

17 januari klockan 09:00-16:00

4 februari klockan 09:00-16:00

3 april klockan 09:00-12:00

Utbildningsort: Västerås centralt ( lokal meddelas inom kort).

Fika och lunch ingår under utbildningsdagarna 1-3 samt fika vid dag 4.
I mån av plats antas deltagare från kommuner utanför Västerås till en kostnad av 10 000 kr exklusive moms.

Sista ansökningsdag för utbildningen är: 20 december 2019.

kontaktpersoner: inger Dahlberg flingan62@hotmail.se eller Elisabet Åslund Hillbratt (ottilia2@hotmail.com)

Varmt välkomna!


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor