Anmälan till

Föräldraskap i Sverige Gruppledarutbildning VT 2020, Lycksele

Här är en anmälan till Föräldraskap i Sverige, vårterminen 2020 med start i mars.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar. Vi erbjuder en gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0-18 år. Utbildningen ges under tre heldagar i mars samt en uppföljningsdag i maj.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar i mars hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller föräldraträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska. Föräldraträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

 • Familj i nytt land
 • Skola, pojkar och flickor
 • Hälsa och sjukvård
 • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

 • I ditt arbete ha kontakt med föräldrar och/eller barn från målgruppen.
 • Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla träffar i Föräldraskap i Sverige.
 • Ha egen motivation till att hålla grupper och gå utbildningen.
 • Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som har utbildat sig vid ett tidigare tillfälle. 
 • Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de första tre utbildningsdagarna. 
 • Genomfört samtliga certifieringsuppgifter.
 • Behärska svenska i tal och skrift.
 • Tidigare gruppledarerfarenhet, eftergymnasial utbildning och ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Datum för utbildningen är:

Tisdagen den 31 mars kl 09:00-16:00

Onsdagen den 1 april kl 09:00-16:00

Torsdagen den 2 april kl 09:00-16:00

Tisdag den 19 maj kl 09:00-12:00

Utbildningsort: Lycksele - Ansia Resort AB, Sommarvägen 1. www.ansia.se,  info@ansia.se, tel 0950-10083.

Vid behov av övernattning bokar och betalar deltagare rum själva. Uppge ”Bris utbildning”.  Logi enkelrum i stuga med sänglinne och frukost per natt: 695 kr.

Utbildningskostnad: 10.000 kr per deltagare.

Sista ansökningsdag för utbildningen är måndagen den 1 mars 2020. Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande. Avbokning som sker efter 1 mars debiteras med 50% av kostnaden. Avbokning som sker efter 16 mars debiteras med hela beloppet.

Vid frågor vänligen kontakta BRIS på: foraldraskapisverige@bris.se


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor