Anmälan till

Föräldraskap i Sverige gruppledarutbildning, VT- 2020, Sunne, Värmlands Län

Anmälan till Föräldraskap i Sverige, vårterminen 2020 med start i januari.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande träffar för utrikesfödda personer. Vi erbjuder en gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år eller andra utrikesfödda viktiga vuxna i barnens närhet. Utbildningen ges under tre heldagar i januari samt en uppföljningsdag i mars.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar i mars hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller gruppträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska. Gruppträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

 • Familj i nytt land
 • Skola, pojkar och flickor
 • Hälsa och sjukvård
 • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

 • I ditt arbete ha kontakt med föräldrar, viktiga vuxna och/eller barn från målgruppen.
 • Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla träffar i Föräldraskap i Sverige.
 • Ha egen motivation till att hålla grupper och gå utbildningen.
 • Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som har utbildat sig vid ett tidigare tillfälle. 
 • Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de första tre utbildningsdagarna. 
 • Genomfört samtliga certifieringsuppgifter
 • Behärska svenska i tal och skrift.
 • Tidigare gruppledarerfarenhet, eftergymnasial utbildning och ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Datum för utbildningen är:

Onsdag 15 januari kl 09:00-16:00

Torsdag 16 januari kl 09:00-16:00

Onsdag 22 januari kl 09:00-16:00

Onsdag 18 mars kl 09:00-12:00

Utbildningsort: Sunne, Värmlands Län. Plats: Hotell Frykenstrand

Gruppledarutbildningen är kostnadsfri för deltagare verksamma i Värmlands län.I utbildningen ingår övernattning med en gemensam middag den 15–16 oktober.
Fika och lunch ingår alla utbildningsdagar.
I mån av plats antas deltagare från kommuner utanför Värmlands län till en kostnad av 12 000 kr.

Sista ansökningsdag för utbildningen är fredag den 6 december 2020.

kontaktperson: sophie.janulf@sunne.se


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX