Anmälan till

Utbildning i Plusportalen 10 december 2019

Hanterar du anmälningar och föräldragrupper i Plusportalen?

Våren 2018 erbjöd Plus en ny fräsch portal med enklare funktioner och starkare plattform. För att du som användare enkelt och smidigt ska kunna administrera anmälningar och föräldragrupper kommer Plusportalen utveckla fler funktioner samt förenkla hanteringen under 2019. Eftersom portalen är i en utvecklingsfas kommer vi erbjuda utbildning vid flera tillfällen och vid behov.

Genomgången av Plusportalen sker pedagogiskt steg för steg och beräknas ta cirka tre timmar. Stort fokus kommer ligga på dina frågor gällande hantering av anmälan och grupper. 

Utbildningen börjar kl. 13:00 och efter avslutad genomgång har du mer kunskaper och tips om att hantera portalen samt en överblick på alla  funktioner.

Sista ansökningsdag för utbildningen är den 6 december.

Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Övriga frågor