Anmälan till

Föräldraskap i Sverige gruppledarutbildning VT- 2020, PLUS Stockholm, start april

Här är en intresseanmälan till Föräldraskap i Sverige, vårterminen 2020 med start i april.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar. Vi erbjuder en gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0-18 år. Utbildningen ges under tre heldagar i april samt en uppföljningsdag i juni.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar i april hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller föräldraträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska. Föräldraträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

 • Familj i nytt land
 • Skola, pojkar och flickor
 • Hälsa och sjukvård
 • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

 • I ditt arbete ha kontakt med föräldrar och/eller barn från målgruppen.
 • Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla träffar i Föräldraskap i Sverige.
 • Egen motivation till att hålla grupper och gå utbildningen.
 • Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som har utbildat sig vid ett tidigare tillfälle. 
 • Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de första fyra utbildningsdagarna. 
 • Genomfört samtliga certifieringsuppgifter
 • Behärska svenska i tal och skrift.
 • Tidigare gruppledarerfarenhet, eftergymnasial utbildning och ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Datum för utbildningen är:

Onsdagen den 22 april kl 09:00-16:00

Torsdagen den 23 april kl 09:00-16:00

Fredagen den 24 april kl 09:00-16:00

Tors den 4 juni kl 9:00-12:00 

Utbildningsort: Stockholm 

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för anställda inom Stockholms län (genom samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm). Det finns dock ett begränsat antal platser för anställda utanför Stockholms stad. För personal som arbetar utanför Stockholms län är kostnaden 10.000 kr per deltagare.

Sista ansökningsdag för utbildningen är fredagen den 13 mars 2020. 


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor