Anmälan till

Föräldraskap i Sverige gruppledarutbildning HT- 2019, Sunne, Värmlands Län

Anmälan till Föräldraskap i Sverige, höstterminen 2019 med start i oktober.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande träffar för utrikesfödda personer. Vi erbjuder en gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år eller andra utrikesfödda viktiga vuxna i barnens närhet. Utbildningen ges under tre heldagar i oktober samt en uppföljningsdag i december.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar i oktober hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller gruppträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska. Gruppträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

 • Familj i nytt land
 • Skola, pojkar och flickor
 • Hälsa och sjukvård
 • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

 • I ditt arbete ha kontakt med föräldrar, viktiga vuxna och/eller barn från målgruppen.
 • Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla träffar i Föräldraskap i Sverige.
 • Ha egen motivation till att hålla grupper och gå utbildningen.
 • Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som har utbildat sig vid ett tidigare tillfälle. 
 • Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de första tre utbildningsdagarna. 
 • Genomfört samtliga certifieringsuppgifter
 • Behärska svenska i tal och skrift.
 • Tidigare gruppledarerfarenhet, eftergymnasial utbildning och ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Datum för utbildningen är:

Tisdag den 15 oktober kl 09:00-16:00

Onsdag den 16 oktober kl 09:00-16:00

Tisdag den 22 oktober kl 09:00-16:00

Tisdag den 10 december kl 09:00-12:00

Utbildningsort: Sunne, Värmlands Län. Plats: Hotell Frykenstrand

Gruppledarutbildningen är kostnadsfri för deltagare verksamma i Värmlands län. I utbildningen ingår övernattning med en gemensam middag den 15–16 oktober.
Fika och lunch ingår alla utbildningsdagar.
I mån av plats antas deltagare från kommuner utanför Värmlands län till en kostnad av 12 000 kr.

Sista ansökningsdag för utbildningen är måndagen den 16 september 2019.


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor