Anmälan till

Föräldraskap i Sverige gruppledarutbildning HT- 2019, Norrtälje

Här kommer en intresseanmälan till föräldraskap i Sverige, höstterminen 2019 med start i oktober.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar. Vi erbjuder en gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0-18 år. Utbildningen ges under tre heldagar i oktober samt en uppföljningsdag i december.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar i oktober hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen á 2,5 timmar. Du rekryterar och håller föräldraträffarna tillsammans med en annan gruppledare som är utbildad i Föräldraskap i Sverige eller en gruppledare som är under utbildning. Utbildningsdagarna är obligatoriska. Föräldraträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman: 

 • Familj i nytt land
 • Skola, pojkar och flickor
 • Hälsa och sjukvård
 • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Att vara förälder till en tonåring

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Kriterier för att bli gruppledare:

 • I ditt arbete ha kontakt med föräldrar och/eller barn från målgruppen.
 • Möjlighet att i din tjänst och arbetssituation hålla träffar i Föräldraskap i Sverige.
 • Ha egen motivation till att hålla grupper och gå utbildningen.
 • Hålla en föräldragrupp tillsammans med en kollega som går utbildningen eller som har utbildat sig vid ett tidigare tillfälle. 
 • Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de första tre utbildningsdagarna. 
 • Genomfört samtliga certifieringsuppgifter
 • Behärska svenska i tal och skrift.
 • Tidigare gruppledarerfarenhet, eftergymnasial utbildning och ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Datum för utbildningen är:

Torsdag den 10 oktober kl 09:00-16:00

Fredagen den 11 oktober kl 09:0-16:00

Torsdag den 17 oktober kl 09:00-16:00

Torsdag den 19 december kl 09:00-12:00

Utbildningsort: Norrtälje 

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för dig som är verksam i Norrtälje kommun. För övriga deltagare 10 000 kr exkl. moms/pers.

Sista ansökningsdag för utbildningen är:  Måndagen den 2 september 2019.

Kontakter:  Eva Paulsén, 073-962 39 52, eva.paulsen@norrtalje.se

Hinda Ali Hassan,   hinda.ali-hassan@norrtalje.se  


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor