Anmälan till

Intresseanmälan till utbildning Tryggare Barn 2019

Under 2019 erbjuder PLUS i samarbete med Magelungen Akademi, några utbildningsplatser i metoden Tryggare Barn. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som familjebehandlare inom Socialtjänsten i Stockholms stad.

Metoden är en vidareutveckling av Komet för föräldrar, som har visat sig minska misshandel med 50 %. Målet med insatsen är förebygga och stoppa våld i familjer där det tidigare varit svårt att motivera till hjälp.

Tryggare barn erbjuds som en individuell kurs till föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år efter en orosanmälan. Insatsen består av sex träffar. Dessförinnan träffas familjen för kartläggning utifrån samtalsmetoden MI (motiverande samtal). Upplägget är mer flexibelt än i Komet och kan erbjudas i hemmet eller på annan valfri plats.

Utvecklingen av Tryggare barn har ägt rum i samarbete mellan PLUS och stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta, Hägersten-Liljeholmen och Hässelby-Vällingby. Samarbetspartners har också varit Stockholms Universitet och specialistenheten BUP Grinden.

Kriterier för deltagande i utbildningen är att du:

  • arbetar inom socialtjänstens öppenvård inom Stockholms stad
  • har möjlighet att pröva Tryggare barn inom din verksamhet
  • vill bidra till utvecklingen av evidensbaserad praktik genom för- och eftermätningar i ditt arbete med familjer som får insatsen Tryggare barn.
  • delta i en RCT-studie tillsammans med Karolinska Institutet. Syftet med forskningen är att ta reda på vilken insats som är mest effektiv inom öppenvården.

Datum för utbildningen är: 24 okt, 6-7 nov, 20-21 nov, 4 dec (halvdag).

Vill du veta mer? Kontakta anna.mautner@magelungen.com, charlotta.holm@magelungen.com eller plus@stockholm.se

Har du frågor angående forskningen maila: livia.van.leuven@stud.ki.se eller martin.forster@ki.se

Hälsningar PLUS


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX