Anmälan till

ABC gruppledarutbildning Spånga-Tensta HT-18

Utbildningen till gruppledare i ABC består av fyra utbildningsdagar. Parallellt med gruppledarutbildningen håller du en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare. Anmäl dig helst till gruppledarutbildningen i ABC tillsammans med en kollega, så att ni kan hålla en föräldragrupp tillsammans.

Kriterier för att bli gruppledare i ABC

  • Arbeta med föräldrar och/eller barn.
  • Erfarenhet av att hålla grupper.
  • Möjlighet i din tjänst eller arbetssituation att ge ABC föräldraträffar efter avslutad utbildning.
  • Egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen.
  • Möjlighet att delta i lokala nätverksträffar, fortbildning och handledning efter avslutad utbildning.
  • Eftergymnasial utbildning är meriterande och kan ligga till grund för prioriteringar mellan ansökningar.

Datum för utbildning

Utbildningsdag 1 - Onsdag den 12 september kl. 9:00 – 16:00

Utbildningsdag 2 – Onsdag den 26 september kl. 9:00 – 16:00

Utbildningsdag 3 – Tisdag den 9 oktober kl. 9:00 – 16:00

Utbildningsdag 4 –Torsdag den 24 oktober kl. 9:00 – 16:00

Utbildningen är avgiftsfri.

Sista anmälningsdag är den 1 september.

Du är välkommen att höra av dig med frågor till Simone Ohrling på telefon/mail, (se uppgifterna nedan)

Vänliga hälsningar
Simone Ohrling
Psykolog Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning
08 508 03 339
simone.ohrling@stockholm.se


Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.