Anmälan till

Föräldraskap i Sverige instruktörsutbildning HT 2019

Instruktörsutbildningen vänder sig till dig som kommer att utbilda gruppledare i Föräldraskap i Sverige

Utbildningsupplägg

Instruktörsutbildningen i Föräldraskap i Sverige består av fyra utbildningsdagar i oktober samt en halv utbildningsdag i december. Under utbildningen kommer du att få fördjupad teoretisk kunskap samt möjlighet att öva på instruktörsmaterialet. På första utbildningsdagen kommer du att få material samt detaljerad information om upplägg och certifieringskrav. Alla utbildningsdagar är obligatoriska.

I samband med din utbildning kommer du få två- tre handledningstillfällen i PLUS lokaler eller genom  skypesamtal/telefon med handledare från PLUS.

Efter och i nära anslutning till de fyra utbildningsdagarna i oktober ska ni som instruktörer utbilda en grupp med gruppledare. Gruppledarna utbildar i sin tur en föräldragrupp efter avslutad utbildning hos dig. För att lyckas med rekryteringen till gruppledarutbildningen bör rekryteringen påbörjas direkt efter att du har fått besked om antagning till instruktörsutbildningen. Försök att få ihop minst 12 deltagare till din gruppledarutbildning. De rekryterade gruppledarna behöver, så fort de fått plats på din gruppledarutbildning, starta rekrytering av föräldrar. Ca 10-15 föräldrar per grupp rekommenderas. 

Vem kan söka instruktörsutbildningen Föräldraskap i Sverige?

För att kunna gå instruktörsutbildningen gäller följande kvalifikationer:

 • Vara godkänd gruppledare i Föräldraskap i Sverige
 • Haft minst två föräldragrupper i Föräldraskap i Sverige
 • Ha möjlighet att rekrytera och genomföra en gruppledarutbildning med minst 12 deltagare 
 • Ha möjlighet att utföra instruktörsuppgifterna inom ramen för ordinarie tjänst                                                                                                  
 • Ha möjlighet till samverkan inom ramen för sin tjänst
 • Behärska svenska i tal och skrift  
 • Fått godkänt samtycke från din chef
 • Kunna fortsätta utbilda gruppledare inom ramen av sin tjänst

Meriterande:

 • Vana att arbeta med samordning
 • Erfarenhet av att leda grupper, föreläsa, handleda och använda PowerPoint
 • Planerar för att utbilda och handleda på gruppledarutbildning tillsammans med en annan instruktör
 • Tidigare gruppledarerfarenhet
 • Eftergymnasial utbildning
 • Erfarenhet av att arbeta med föräldrar (behandling, råd och/eller stöd)

Vad krävs för att bli certifierad instruktör?

 • Närvaro på utbildningsdagarna, 4½ dag
 • Filma sig själv under utbildningen och uppvisa relevanta färdigheter 
 • Bli godkänd på certifieringsuppgifter
 • Delta i individuell avstämning/handledning via Skype/telefon inför och under gruppledarutbildningen
 • Utbildat en grupp med gruppledare i anslutning till utbildningen
 • Möjlighet att fortsätta att stödja utbildade gruppledare i Föräldraskap i Sverige via ett nätverksmöte per termin
 • Möjlighet att delta i ett nätverksmöte per termin/år hos PLUS

Datum för utbildningen

tisdag den 1 oktober kl 9:00 -16:00

onsdag den 2 oktober kl 9:00-16:00

torsdag den 3 oktober kl 9:00-16:00

fredag den 4 oktober kl 9:00-16:00

onsdag  den 4 december kl 10:00-13:00

Utbildningsplats: Stockholm.

Sista anmälningsdagen är den 20 maj.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för anställda inom Stockholms län (genom samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm). Det finns dock ett begränsat antal platser. För personal som arbetar utanför Stockholms län är kostnaden 18 000 kr per deltagare. Vid avhopp, meddela oss senast två veckor för utbildningsstart, i annat fall debiteras en avgift på 5000 kr.

Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.

Faktureringsadress

Du måste fylla i fältet enligt formatet XXXXXX-XXXX

Övriga frågor