Anmälan till

ABC Gruppledarutbildning Hässelby-Vällingby HT-18

Utbildning för gruppledare verksamma i Stockholms stad (Hässelby-Vällingby)

Utbildningen i ABC omfattar fyra heldagar under hösten 2018. Heldagarna består av föreläsning på förmiddagen och handledning på eftermiddagen. Parallellt med utbildningen leder du en föräldragrupp tillsammans med en kollega. Om du inte har en kollega att hålla grupp tillsammans med, kontakta oss så hjälper vi dig med det. Under utbildningen varvas teori, handledning och praktik. Inför första dagen behöver du rekrytera föräldrar till din föräldragrupp och kunna ge viss information om ABC. Alla utbildningsdagar är obligatoriska.

19/9, 3/10, 17/10 och 7/11

Dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Ansvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå utbildningen kräver vi ett medgivande från din närmsta chef/samordnare. När du fyller i din chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post skickas ett samtycke till vederbörande person.